maandag 13 februari 2017

Consumentenbond

Wat is de consumentenbond

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk die voor het grootste deel wordt gefinancierd met contributies van leden en gebruikers. ze werken samen met consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten. ze zijn ook het verbindende platform en de vertrouwde stem van en voor consumenten.

wat doet de Consumentenbond 

De consumentenbond helpt de consumenten om ervoor te zorgen dat ze vinden wat ze zoeken, en krijgen waren ze recht op hebben. Ook zorgen ze ervoor dat markten zo eerlijk en veilig zijn, zonder winstoogmerk. De belangrijkste waarden van de consumentenbond zijn:
- Onafhankelijk
- Betrokken
- Betrouwbaar
- Open

De gebieden waarop de consumentenbond actief is zijn:
- Geld
- Welvaren
- Reizen en vervoer
- Energie
- Waarborg
- Elektronica


Strengere aanpak zout

De consumentenbond wilt dat er strenge maatregelen komen over het extra zout toevoegen in producten. Dit speciaal zodat de consumenten minder zout binnenkrijgen. De consumentenbond heeft als voorbeeld de hoeveelheid zout in kant-en-klaarmaaltijd en voorverpakte groente. In de een supermarkt kan er wel twee keer zoveel zout bevatten als een andere. Ze zeggen dat de fabrikanten altijd met smoesjes komen zoals 'langslopen proces' of 'houdbaarheidsproblematiek'. Ons onderzoek laat zien dat het heel makkelijk kan. Ook vinden ze het raar dat de een fabrikant het wel kan en waarom zou de andere het dan niet kunnen? door de ministerie van Volksgezondheid zijn afspraken gemaakt over de zoutreductie. Toch zijn de Consumentenbond en andere verenigingen het er niet mee eens. Ze vinden dat de fabrikanten er met zulke slappe normen makkelijk vanaf komen. Ze hebben gezegd dat ze er nog niet klaar mee zijn en dat ze in hoger beroep gaan.